УСЛУГИ

Услугите на SunnyBlind включват:

Поправка на щори и сенници, почистване на щори и сенници

Всичко свързано с ремонт и  поправка на Вашите щори. Както и: Поддръжка, профилактика и почистване. Нека Вашите стари щори, стари сенници да станат като нови!  Не забравяте за безплатния оглед и размери!


 


 

БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД 

ПОЧИСТВАНЕ НА ЩОРИ И СЕННИЦИ

ПОДДРЪЖКА И ПРОФИЛКАТИКА